ข้อมูลบุคลากร
บรรณศักดิ์ วรทอง
bannasak.worrathong@gmail.com
ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ