ข้อมูลบุคลากร
จิรวัฒน์ กำจัดภัย
ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ