ข้อมูลบุคลากร
จิรวัฒน์ กำจัดภัย
chirawat.kamjudpai@gmail.com
ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว