ข้อมูลบุคลากร
สุกฤษฎิ์ เกิดแสง
sukritk@hotmail.com
ผู้อำนวยการ ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว