ข้อมูลบุคลากร
สุกฤษฎิ์ เกิดแสง
ผู้อำนวยการ ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว