ข้อมูลบุคลากร
วินัย ทองผาสุข
ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว