ข้อมูลบุคลากร
สุรางคนา จงสวัสดิ์
surangkana2513@hotmail.com
ผู้อำนวยการ ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว
การศึกษา
ป.ตรี สาขาฟิสิกส์
ประสบการณ์การทำงาน
นักอุตุนิยมวิทยา ด้านพยากรณ์อากาศ 21 ปี ในการวิเคราะห์สภาพอากาศบริเวณประเทศไทย ทั้งในระยะสั้นมาก ถึงระยะ 7วัน