ข้อมูลบุคลากร
นฤมล ทีระฆัง
poope_bu@hotmail.com
ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว