ข้อมูลบุคลากร
ชูชีพ มหาจันทร์
mahachantrachucheep@gmail.com
ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว
การศึกษา
ปบ. อุตุนิยมวิทยา
ประสบการณ์การทำงาน
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว