ข้อมูลบุคลากร
อ่าวไทย ปัญญา
aothai-panya@yahoo.com
ผู้อำนวยการ ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ
การศึกษา
ปบ.อุตุนิยมวิทยา
ประสบการณ์การทำงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2525 -ปัจจุบัน