ข้อมูลบุคลากร
วัลย์ลิกา เวชบรรเทิง
burin_tmd@yahoo.com
ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ
การศึกษา
ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา สื่อสารมวลชล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
กองตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2539 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2539 ถึงปัจจุบัน