ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน     Lat: 19.15 , Long: 101.16  สงวนลิขสิทธิ์ © กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
  * เป็นการแสดงรูปคลื่นการตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนจากสถานีตรวจวัดของบางสถานีจากระบบทั้งหมดเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ว่าเป็นคลื่นแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรงระดับเท่าใหร่
    เนื่องจากมีการกรองรูปคลื่นโดยการลดทอนหรือขยายช่วงกว้างของคลื่น (amplitude) เพื่อใช้ในการแสดงผลเชิงเฝ้าระวังหรือสังเกตการณ์เท่านั้น