หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2021-04-23 14:02:59
2021-04-23 07:02:59 UTC
4.5 27.93°S 66.67°W 161 Catamarca Province, Argentina
2021-04-23 09:14:47
2021-04-23 02:14:47 UTC
5.2 23.34°S 179.78°W 552 South of Fiji Islands
2021-04-23 06:35:01
2021-04-22 23:35:01 UTC
4.8 10.23°S 161.12°E 72 Solomon Islands
2021-04-23 05:48:18
2021-04-22 22:48:18 UTC
4.5 23.41°S 179.8°W 530 South of Fiji Islands
2021-04-23 03:31:26
2021-04-22 20:31:26 UTC
4.5 10.55°N 125.2°E 35 Leyte, Philippines
2021-04-23 01:33:32
2021-04-22 18:33:32 UTC
4.7 3.29°N 125.92°E 34 Talaud Islands, Indonesia
2021-04-23 00:41:12
2021-04-22 17:41:12 UTC
4.5 6.81°S 129.84°E 166 Banda Sea
2021-04-22 23:32:50
2021-04-22 16:32:50 UTC
4.8 11.1°N 86.7°W 51 Near Coast of Nicaragua
2021-04-22 15:55:26
2021-04-22 08:55:26 UTC
4.8 19.78°S 177.75°W 565 Fiji Islands Region
2021-04-22 07:17:15
2021-04-22 00:17:15 UTC
5.3 33.96°S 72.32°W 10 Off Coast of Central Chile


เหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียงล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2021-04-23 16:45:54
2021-04-23 09:45:54 UTC
3.4 20.045°N 94.537°E 60 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 369 กม.
2021-04-23 06:15:56
2021-04-22 23:15:56 UTC
2.8 21.07°N 98.349°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 156 กม.
2021-04-23 03:57:37
2021-04-22 20:57:37 UTC
1.8 20.745°N 98.567°E 7 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 114 กม.
2021-04-22 20:02:30
2021-04-22 13:02:30 UTC
2.7 19.746°N 96.12°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 200 กม.
2021-04-22 07:20:22
2021-04-22 00:20:22 UTC
4.0 10.635°N 94.209°E 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 532 กม.
2021-04-22 04:33:14
2021-04-21 21:33:14 UTC
4.3 10.619°N 94.285°E 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 524 กม.
2021-04-22 02:48:29
2021-04-21 19:48:29 UTC
3.9 10.516°N 94.343°E 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 513 กม.
2021-04-22 02:39:09
2021-04-21 19:39:09 UTC
4.3 10.556°N 94.692°E 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 481 กม.
2021-04-22 02:34:47
2021-04-21 19:34:47 UTC
4.5 10.481°N 94.634°E 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 483 กม.
2021-04-22 01:15:51
2021-04-21 18:15:51 UTC
2.8 18.077°N 96.112°E 4 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 193 กม.
2021-04-22 00:41:06
2021-04-21 17:41:06 UTC
2.0 19.91°N 99.152°E 2 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
2021-04-21 11:24:16
2021-04-21 04:24:16 UTC
1.9 19.515°N 98.902°E 2 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2021-04-21 01:41:36
2021-04-20 18:41:36 UTC
1.6 19.237°N 99.62°E 5 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2021-04-20 21:49:13
2021-04-20 14:49:13 UTC
2.5 21.866°N 100.031°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 159 กม.
2021-04-19 20:23:45
2021-04-19 13:23:45 UTC
3.7 18.332°N 95.531°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 254 กม.
2021-04-19 00:11:16
2021-04-18 17:11:16 UTC
3.7 4.913°N 96.024°E 22 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 422 กม.
2021-04-18 20:24:35
2021-04-18 13:24:35 UTC
5.2 22.496°N 94.245°E 35 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 526 กม.
2021-04-18 18:50:48
2021-04-18 11:50:48 UTC
1.1 19.734°N 99.591°E 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2021-04-18 04:33:49
2021-04-17 21:33:49 UTC
2.8 20.975°N 98.583°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 134 กม.
2021-04-18 03:05:57
2021-04-17 20:05:57 UTC
4.0 4.872°N 96.06°E 13 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 423 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด