หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2021-10-16 03:34:06
2021-10-15 20:34:06 UTC
4.6 6.95°S 104.08°E 74 Sunda Strait, Indonesia
2021-10-16 03:18:23
2021-10-15 20:18:23 UTC
5.1 8.26°S 115.4°E 10 Bali Region, Indonesia
2021-10-16 02:48:35
2021-10-15 19:48:35 UTC
4.5 1.46°N 97.17°E 25 Northern Sumatra, Indonesia
2021-10-16 01:44:35
2021-10-15 18:44:35 UTC
4.6 17.15°N 85.08°W 10 North of Honduras
2021-10-16 00:55:21
2021-10-15 17:55:21 UTC
4.6 5.4°N 127.09°E 120 Philippine Islands Region
2021-10-15 23:54:45
2021-10-15 16:54:45 UTC
4.8 8.93°N 126.53°E 48 Mindanao, Philippines
2021-10-15 12:49:28
2021-10-15 05:49:28 UTC
4.5 8.57°S 32.2°E 10 Tanzania
2021-10-15 10:53:29
2021-10-15 03:53:29 UTC
4.5 24.47°S 69.06°W 95 Northern Chile
2021-10-15 09:45:01
2021-10-15 02:45:01 UTC
6.4 8.92°S 158.44°E 44 Solomon Islands
2021-10-14 10:47:05
2021-10-14 03:47:05 UTC
5.1 36.29°S 52.39°E 10 Southwest Indian Ridge


เหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียงล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2021-10-16 01:09:21
2021-10-15 18:09:21 UTC
1.5 19.184°N 99.505°E 1 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2021-10-14 01:57:47
2021-10-13 18:57:47 UTC
2.3 20.183°N 97.741°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 91 กม.
2021-10-14 01:54:00
2021-10-13 18:54:00 UTC
3.4 20.155°N 97.748°E 2 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 88 กม.
2021-10-14 00:04:23
2021-10-13 17:04:23 UTC
1.8 19.701°N 99.51°E 1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2021-10-12 03:48:17
2021-10-11 20:48:17 UTC
3.0 14.32°N 96.336°E 10 ทะเลอันดามัน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 304 กม.
2021-10-11 22:30:29
2021-10-11 15:30:29 UTC
3.2 13.968°N 96.603°E 5 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 275 กม.
2021-10-11 22:12:15
2021-10-11 15:12:15 UTC
1.7 14.724°N 98.686°E 2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
2021-10-11 12:32:54
2021-10-11 05:32:54 UTC
4.8 14.908°N 96.648°E 6 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 283 กม.
2021-10-11 11:28:32
2021-10-11 04:28:32 UTC
3.7 14.511°N 96.821°E 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 254 กม.
2021-10-10 18:07:51
2021-10-10 11:07:51 UTC
2.9 18.044°N 97.588°E 8 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 38 กม.
2021-10-10 15:35:28
2021-10-10 08:35:28 UTC
3.4 16.018°N 95.985°E 7 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 287 กม.
2021-10-10 07:33:11
2021-10-10 00:33:11 UTC
2.4 19.257°N 97.499°E 2 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 49 กม.
2021-10-10 02:18:28
2021-10-09 19:18:28 UTC
1.7 19.759°N 99.707°E 2 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2021-10-10 01:43:40
2021-10-09 18:43:40 UTC
1.3 18.815°N 98.43°E 1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
2021-10-09 23:05:15
2021-10-09 16:05:15 UTC
3.9 21.081°N 93.15°E 72 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 541 กม.
2021-10-09 02:02:07
2021-10-08 19:02:07 UTC
1.8 18.075°N 101.333°E 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เชียงคาน จ.เลย ประมาณ 40 กม.
2021-10-08 23:54:49
2021-10-08 16:54:49 UTC
1.9 18.981°N 97.637°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 36 กม.
2021-10-08 17:04:55
2021-10-08 10:04:55 UTC
5.5 4.304°N 95.519°E 68 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 510 กม.
2021-10-08 01:28:04
2021-10-07 18:28:04 UTC
5.7 22.241°N 94.691°E 123 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 473 กม.
2021-10-07 04:14:25
2021-10-06 21:14:25 UTC
2.3 21.022°N 98.041°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 168 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด