หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
source : Geofon

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-12-05 13:48:44
2020-12-05 06:48:44 UTC
5.2 62.36°S 58.5°W 32 South Shetland Islands
2020-12-05 13:43:22
2020-12-05 06:43:22 UTC
5.6 19.09°S 173.29°W 10 Tonga Islands
2020-12-05 03:30:11
2020-12-04 20:30:11 UTC
5.0 40.26°S 78.09°E 10 Mid Indian Ridge
2020-12-04 16:57:20
2020-12-04 09:57:20 UTC
4.8 6.58°S 127.37°E 405 Banda Sea
2020-12-04 12:48:22
2020-12-04 05:48:22 UTC
4.7 31.4°S 68.95°W 108 San Juan Province, Argentina
2020-12-04 12:26:00
2020-12-04 05:26:00 UTC
4.5 7.58°S 123.85°E 324 Banda Sea
2020-12-04 11:06:17
2020-12-04 04:06:17 UTC
5.1 23.87°S 66.63°W 205 Jujuy Province, Argentina
2020-12-04 09:19:59
2020-12-04 02:19:59 UTC
4.8 12.04°N 86.72°W 10 Nicaragua
2020-12-04 02:48:40
2020-12-03 19:48:40 UTC
4.9 3.22°N 98.21°E 137 Northern Sumatra, Indonesia
2020-12-04 00:07:36
2020-12-03 17:07:36 UTC
5.4 22.81°S 170.91°E 37 Southeast of Loyalty Islands
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2020-12-05 03:09:43
2020-12-04 20:09:43 UTC
4.8 5.273°N 94.539°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 515 กม.
2020-12-04 02:48:40
2020-12-03 19:48:40 UTC
5.2 3.219°N 98.268°E 137 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 432 กม.
2020-12-04 00:09:09
2020-12-03 17:09:09 UTC
2.2 21.213°N 99.7°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 88 กม.
2020-12-03 10:50:57
2020-12-03 03:50:57 UTC
4.7 4.59°N 97.57°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 361 กม.
2020-12-01 20:39:32
2020-12-01 13:39:32 UTC
4.5 25.049°N 99.272°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 516 กม.
2020-12-01 00:14:09
2020-11-30 17:14:09 UTC
4.7 2.966°N 95.938°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 611 กม.
2020-11-29 06:47:32
2020-11-28 23:47:32 UTC
4.3 5.403°N 94.663°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 496 กม.
2020-11-28 21:50:17
2020-11-28 14:50:17 UTC
3.6 22.328°N 100.999°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 228 กม.
2020-11-27 16:47:07
2020-11-27 09:47:07 UTC
4.5 2.87°N 96.254°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 598 กม.
2020-11-25 01:33:28
2020-11-24 18:33:28 UTC
3.3 23.252°N 98.392°E 3 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 349 กม.
2020-11-25 01:17:51
2020-11-24 18:17:51 UTC
1.8 20.343°N 97.891°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 99 กม.
2020-11-24 05:07:03
2020-11-23 22:07:03 UTC
1.5 19.666°N 99.707°E 2 อ.พาน จ.เชียงราย
2020-11-24 03:00:40
2020-11-23 20:00:40 UTC
2.1 18.368°N 99.68°E 1 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
2020-11-23 15:09:09
2020-11-23 08:09:09 UTC
2.4 19.83°N 100.714°E 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประมาณ 38 กม.
2020-11-23 01:28:23
2020-11-22 18:28:23 UTC
4.1 22.325°N 94.334°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 506 กม.
2020-11-21 21:25:55
2020-11-21 14:25:55 UTC
2.2 19.19°N 101.453°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 47 กม.
2020-11-21 21:08:43
2020-11-21 14:08:43 UTC
3.8 24.617°N 98.368°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 490 กม.
2020-11-21 21:04:43
2020-11-21 14:04:43 UTC
4.8 24.86°N 98.39°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 515 กม.
2020-11-21 20:42:59
2020-11-21 13:42:59 UTC
2.4 19.26°N 101.425°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 39 กม.
2020-11-21 04:11:32
2020-11-20 21:11:32 UTC
2.0 19.407°N 99.37°E 3 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด