หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2022-10-02 20:05:38
2022-10-02 13:05:38 UTC
5.5 57.7°S 25.43°W 10 South Sandwich Islands Region
2022-10-02 17:58:05
2022-10-02 10:58:05 UTC
4.5 36.99°N 29.02°E 10 Turkey
2022-10-02 14:32:28
2022-10-02 07:32:28 UTC
5.7 37.91°S 77.91°E 10 Mid-Indian Ridge
2022-10-02 11:04:01
2022-10-02 04:04:01 UTC
5.2 34.32°N 26.12°E 10 Crete, Greece
2022-10-02 10:47:18
2022-10-02 03:47:18 UTC
4.7 24.02°N 122.46°E 26 Taiwan Region
2022-10-02 09:14:40
2022-10-02 02:14:40 UTC
5.4 17°N 147.07°E 25 Mariana Islands Region
2022-10-02 08:35:29
2022-10-02 01:35:29 UTC
5.0 1.81°N 128.49°E 10 Halmahera, Indonesia
2022-10-02 02:41:36
2022-10-01 19:41:36 UTC
4.5 6.94°S 129.9°E 126 Banda Sea
2022-10-02 00:31:44
2022-10-01 17:31:44 UTC
4.8 18.58°N 69.14°W 112 Dominican Republic Region
2022-10-01 23:36:51
2022-10-01 16:36:51 UTC
5.5 15.1°N 93.86°W 28 Near Coast of Chiapas, Mexico


เหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียงล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2022-10-02 18:04:57
2022-10-02 11:04:57 UTC
3.4 21.889°N 101.075°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 185 กม.
2022-10-01 21:09:37
2022-10-01 14:09:37 UTC
3.1 21.16°N 99.934°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 80 กม.
2022-10-01 20:41:51
2022-10-01 13:41:51 UTC
4.7 14.932°N 108.424°E 10 ประเทศเวียดนาม
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 385 กม.
2022-10-01 14:12:45
2022-10-01 07:12:45 UTC
3.1 20.323°N 98.274°E 5 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 89 กม.
2022-10-01 09:19:30
2022-10-01 02:19:30 UTC
2.8 21.128°N 99.924°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 77 กม.
2022-10-01 09:14:43
2022-10-01 02:14:43 UTC
3.8 21.158°N 99.962°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 80 กม.
2022-10-01 04:12:39
2022-09-30 21:12:39 UTC
3.0 21.122°N 99.964°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 76 กม.
2022-10-01 04:03:17
2022-09-30 21:03:17 UTC
4.1 2.253°N 98.807°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 509 กม.
2022-10-01 03:54:18
2022-09-30 20:54:18 UTC
4.0 2.311°N 98.738°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 505 กม.
2022-10-01 03:37:41
2022-09-30 20:37:41 UTC
4.7 2.222°N 98.706°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 516 กม.
2022-10-01 02:54:32
2022-09-30 19:54:32 UTC
4.4 2.187°N 98.855°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 515 กม.
2022-10-01 02:50:37
2022-09-30 19:50:37 UTC
4.7 2.217°N 98.821°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 513 กม.
2022-10-01 02:28:47
2022-09-30 19:28:47 UTC
5.7 2.651°N 98.923°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 463 กม.
2022-10-01 00:17:24
2022-09-30 17:17:24 UTC
2.8 20.31°N 98.29°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 88 กม.
2022-09-30 19:47:18
2022-09-30 12:47:18 UTC
2.8 21.116°N 99.906°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 75 กม.
2022-09-30 15:53:25
2022-09-30 08:53:25 UTC
2.3 18.008°N 97.603°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 35 กม.
2022-09-30 12:02:24
2022-09-30 05:02:24 UTC
2.7 21.193°N 99.981°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 84 กม.
2022-09-30 05:22:38
2022-09-29 22:22:38 UTC
5.5 22.987°N 94.851°E 134 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 522 กม.
2022-09-30 03:40:52
2022-09-29 20:40:52 UTC
3.4 21.973°N 101.691°E 10 พรมแดนประเทศลาว - ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 226 กม.
2022-09-29 22:23:56
2022-09-29 15:23:56 UTC
2.5 21.209°N 99.967°E 5 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 86 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด