หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2020-02-17 23:34:40
2020-02-17 16:34:40 UTC
1.8 19.677 99.720 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2020-02-16 02:24:43
2020-02-15 19:24:43 UTC
2.3 20.088 100.138 2 อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
2020-02-12 05:27:55
2020-02-11 22:27:55 UTC
2.2 20.388 98.153 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 97 กม.
2020-02-12 00:52:44
2020-02-11 17:52:44 UTC
4.5 17.476 94.189 68 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 400 กม.
2020-02-11 05:24:59
2020-02-10 22:24:59 UTC
2.3 19.344 101.410 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 31 กม.
2020-02-11 01:20:09
2020-02-10 18:20:09 UTC
4.6 13.117 93.106 51 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 662 กม.
2020-02-10 06:10:18
2020-02-09 23:10:18 UTC
2.1 19.774 99.715 2 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2020-02-10 02:37:29
2020-02-09 19:37:29 UTC
3.8 23.144 94.952 26 พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 528 กม.
2020-02-10 02:10:47
2020-02-09 19:10:47 UTC
4.8 20.575 93.845 40 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 445 กม.
2020-02-10 01:32:00
2020-02-09 18:32:00 UTC
1.7 19.488 101.402 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 21 กม.
2020-02-08 17:00:06
2020-02-08 10:00:06 UTC
2.2 15.543 98.440 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 97 กม.
2020-02-07 21:10:08
2020-02-07 14:10:08 UTC
3.4 18.555 96.539 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 151 กม.
2020-02-07 18:50:40
2020-02-07 11:50:40 UTC
3.5 19.528 101.438 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 24 กม.
2020-02-06 18:10:32
2020-02-06 11:10:32 UTC
2.8 11.460 99.410 3 อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2020-02-05 21:03:59
2020-02-05 14:03:59 UTC
2.4 17.602 101.739 2 อ.เมืองเลย จ.เลย
2020-02-05 02:54:57
2020-02-04 19:54:57 UTC
1.7 18.393 98.317 2 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
2020-02-05 01:26:19
2020-02-04 18:26:19 UTC
3.7 21.665 94.543 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 444 กม.
2020-02-04 21:10:34
2020-02-04 14:10:34 UTC
4.1 19.966 96.534 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 168 กม.
2020-02-04 02:51:45
2020-02-03 19:51:45 UTC
2.0 19.473 101.423 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 24 กม.
2020-02-03 22:48:07
2020-02-03 15:48:07 UTC
1.5 20.619 99.895 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 20 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด