หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563   
source : Geofonวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2020-09-22 21:16:59
2020-09-22 14:16:59 UTC
1.9 19.720 99.710 6 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2020-09-22 17:43:03
2020-09-22 10:43:03 UTC
4.5 6.877 93.415 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 560 กม.
2020-09-22 10:29:38
2020-09-22 03:29:38 UTC
1.7 18.770 99.160 1 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
2020-09-19 17:24:49
2020-09-19 10:24:49 UTC
2.4 16.571 98.505 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 18 กม.
2020-09-17 08:23:36
2020-09-17 01:23:36 UTC
2.3 19.625 101.366 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 19 กม.
2020-09-17 00:38:14
2020-09-16 17:38:14 UTC
3.4 22.526 99.780 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 232 กม.
2020-09-16 10:45:50
2020-09-16 03:45:50 UTC
3.3 19.534 101.342 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 14 กม.
2020-09-16 01:11:34
2020-09-15 18:11:34 UTC
4.5 22.100 99.917 10 พรมแดนประเทศเมียนมา - ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 185 กม.
2020-09-15 15:50:43
2020-09-15 08:50:43 UTC
2.6 18.197 96.859 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 113 กม.
2020-09-15 06:25:13
2020-09-14 23:25:13 UTC
1.6 19.675 99.677 2 อ.พาน จ.เชียงราย
2020-09-14 18:01:11
2020-09-14 11:01:11 UTC
2.4 18.751 102.432 6 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ประมาณ 103 กม.
2020-09-14 16:11:55
2020-09-14 09:11:55 UTC
2.1 19.444 101.255 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 12 กม.
2020-09-14 09:09:00
2020-09-14 02:09:00 UTC
2.2 19.324 98.391 4 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2020-09-14 01:36:25
2020-09-13 18:36:25 UTC
1.9 19.238 99.601 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2020-09-14 01:28:54
2020-09-13 18:28:54 UTC
4.9 4.280 96.732 130.1 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 441 กม.
2020-09-14 01:08:49
2020-09-13 18:08:49 UTC
1.5 19.246 99.604 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2020-09-14 00:05:09
2020-09-13 17:05:09 UTC
2.2 20.058 98.476 2 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 58 กม.
2020-09-13 22:22:02
2020-09-13 15:22:02 UTC
3.4 16.061 96.622 16 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 224 กม.
2020-09-13 22:10:45
2020-09-13 15:10:45 UTC
4.5 15.765 96.428 14 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 251 กม.
2020-09-13 00:55:34
2020-09-12 17:55:34 UTC
1.9 20.451 97.970 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 107 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด