หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2020-05-29 07:30:22
2020-05-29 00:30:22 UTC
4.8 11.131 92.151 13 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 759 กม.
2020-05-29 05:48:44
2020-05-28 22:48:44 UTC
2.1 19.467 101.222 6 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 9 กม.
2020-05-29 01:13:25
2020-05-28 18:13:25 UTC
1.4 19.835 99.152 2 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
2020-05-28 17:23:45
2020-05-28 10:23:45 UTC
2.7 13.249 98.740 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 106 กม.
2020-05-28 05:43:41
2020-05-27 22:43:41 UTC
2.2 20.722 100.278 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 40 กม.
2020-05-28 00:02:50
2020-05-27 17:02:50 UTC
1.7 19.322 101.400 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 32 กม.
2020-05-27 01:47:53
2020-05-26 18:47:53 UTC
3.2 19.614 94.959 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 317 กม.
2020-05-25 21:28:33
2020-05-25 14:28:33 UTC
3.2 22.911 100.441 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 281 กม.
2020-05-25 17:08:07
2020-05-25 10:08:07 UTC
4.6 4.865 94.403 10 นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 554 กม.
2020-05-25 17:03:36
2020-05-25 10:03:36 UTC
2.1 19.321 101.409 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 33 กม.
2020-05-25 01:33:29
2020-05-24 18:33:29 UTC
3.3 20.326 95.946 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 241 กม.
2020-05-24 23:59:02
2020-05-24 16:59:02 UTC
1.7 19.439 98.382 1 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2020-05-24 21:38:51
2020-05-24 14:38:51 UTC
2.8 18.235 96.315 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 171 กม.
2020-05-24 08:36:15
2020-05-24 01:36:15 UTC
2.5 21.466 98.235 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 200 กม.
2020-05-24 08:33:17
2020-05-24 01:33:17 UTC
2.7 21.086 97.992 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 176 กม.
2020-05-24 02:18:57
2020-05-23 19:18:57 UTC
2.4 20.290 98.322 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 86 กม.
2020-05-24 00:05:06
2020-05-23 17:05:06 UTC
3.4 20.847 97.953 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 151 กม.
2020-05-23 19:11:19
2020-05-23 12:11:19 UTC
3.9 20.486 94.546 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 382 กม.
2020-05-23 16:11:36
2020-05-23 09:11:36 UTC
4.9 14.152 93.889 62 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 567 กม.
2020-05-22 22:24:15
2020-05-22 15:24:15 UTC
3.5 15.770 97.783 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 135 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด