หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2020-07-08 06:49:39
2020-07-07 23:49:39 UTC
4.5 12.579 93.188 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 667 กม.
2020-07-07 15:21:45
2020-07-07 08:21:45 UTC
2.4 17.864 97.677 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 29 กม.
2020-07-07 10:13:52
2020-07-07 03:13:52 UTC
2.5 20.569 97.939 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 121 กม.
2020-07-05 11:12:23
2020-07-05 04:12:23 UTC
2.1 16.741 98.421 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 17 กม.
2020-07-04 20:37:30
2020-07-04 13:37:30 UTC
2.4 19.311 101.354 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 30 กม.
2020-07-04 04:51:26
2020-07-03 21:51:26 UTC
2.5 15.755 97.893 10 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 110 กม.
2020-07-02 18:51:09
2020-07-02 11:51:09 UTC
3.1 19.363 101.463 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 34 กม.
2020-07-02 18:04:39
2020-07-02 11:04:39 UTC
2.6 18.689 102.766 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 76 กม.
2020-07-02 12:22:03
2020-07-02 05:22:03 UTC
2.9 9.006 97.757 3 ทะเลอันดามัน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 105 กม.
2020-07-02 12:18:29
2020-07-02 05:18:29 UTC
2.7 8.999 97.797 2 ทะเลอันดามัน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 101 กม.
2020-07-02 02:02:58
2020-07-01 19:02:58 UTC
2.3 18.414 98.407 1 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
2020-07-01 02:34:57
2020-06-30 19:34:57 UTC
2.8 22.297 100.272 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 211 กม.
2020-06-30 23:35:04
2020-06-30 16:35:04 UTC
2.4 19.543 101.586 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 40 กม.
2020-06-29 23:25:16
2020-06-29 16:25:16 UTC
3.8 20.408 97.927 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 104 กม.
2020-06-29 08:20:13
2020-06-29 01:20:13 UTC
2.4 18.559 97.414 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 64 กม.
2020-06-28 10:26:21
2020-06-28 03:26:21 UTC
4.5 13.033 92.356 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 744 กม.
2020-06-27 02:34:58
2020-06-26 19:34:58 UTC
4.2 22.450 101.965 3 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 285 กม.
2020-06-26 23:05:47
2020-06-26 16:05:47 UTC
3.9 20.808 94.378 35 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 411 กม.
2020-06-26 18:35:29
2020-06-26 11:35:29 UTC
3.8 15.361 96.461 10 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 264 กม.
2020-06-26 06:29:14
2020-06-25 23:29:14 UTC
1.8 19.858 98.465 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 38 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด