หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2020-03-30 20:40:36
2020-03-30 13:40:36 UTC
2.2 20.555 99.842 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 14 กม.
2020-03-30 12:16:11
2020-03-30 05:16:11 UTC
2.7 19.688 97.983 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 33 กม.
2020-03-28 08:12:01
2020-03-28 01:12:01 UTC
2.4 20.288 100.210 4 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
2020-03-28 04:18:38
2020-03-27 21:18:38 UTC
3.2 19.524 101.470 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 28 กม.
2020-03-27 12:07:28
2020-03-27 05:07:28 UTC
4.4 22.592 100.932 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 254 กม.
2020-03-26 21:51:41
2020-03-26 14:51:41 UTC
3.1 22.390 98.018 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 290 กม.
2020-03-26 19:15:30
2020-03-26 12:15:30 UTC
3.0 21.955 99.003 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 192 กม.
2020-03-25 20:48:27
2020-03-25 13:48:27 UTC
2.4 19.292 101.364 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 33 กม.
2020-03-24 22:00:32
2020-03-24 15:00:32 UTC
4.4 7.901 92.226 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 678 กม.
2020-03-23 19:21:23
2020-03-23 12:21:23 UTC
4.1 24.927 95.658 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 657 กม.
2020-03-22 18:04:49
2020-03-22 11:04:49 UTC
2.8 21.011 97.304 9 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 193 กม.
2020-03-22 16:34:34
2020-03-22 09:34:34 UTC
1.5 18.181 98.759 1 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2020-03-22 09:57:14
2020-03-22 02:57:14 UTC
3.3 18.020 96.032 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ประมาณ 171 กม.
2020-03-22 09:38:43
2020-03-22 02:38:43 UTC
3.3 18.586 96.188 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 187 กม.
2020-03-22 03:51:51
2020-03-21 20:51:51 UTC
2.6 21.564 98.272 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 207 กม.
2020-03-21 21:24:51
2020-03-21 14:24:51 UTC
2.7 20.104 98.034 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 68 กม.
2020-03-21 17:17:03
2020-03-21 10:17:03 UTC
2.0 19.947 100.086 3 อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
2020-03-18 06:10:59
2020-03-17 23:10:59 UTC
2.1 20.657 98.831 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 91 กม.
2020-03-15 08:03:42
2020-03-15 01:03:42 UTC
3.3 23.370 99.816 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 326 กม.
2020-03-13 06:12:35
2020-03-12 23:12:35 UTC
3.5 19.217 95.830 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 225 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด