หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
2022-05-26 11:18:43 : แผ่นดินไหว 26 พ.ค. 2565 เวลา 10:58 น. ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย(19.756°N,99.683°E) ขนาด 2.9 ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเณ อ.แม่สรวย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2022-05-27 18:00:29
2022-05-27 11:00:29 UTC
5.3 59.59°S 24.15°W 10 South Sandwich Islands Region
2022-05-27 16:43:56
2022-05-27 09:43:56 UTC
5.1 7.9°S 156.35°E 10 Solomon Islands
2022-05-27 15:59:35
2022-05-27 08:59:35 UTC
4.9 37.82°N 141.7°E 60 Near East Coast of Honshu, Japan
2022-05-27 12:57:05
2022-05-27 05:57:05 UTC
4.5 12.06°N 87.81°W 26 Near Coast of Nicaragua
2022-05-27 12:37:18
2022-05-27 05:37:18 UTC
4.8 26.42°S 70.33°W 80 Near Coast of Northern Chile
2022-05-27 11:43:40
2022-05-27 04:43:40 UTC
4.9 18.14°S 178°W 626 Fiji Islands Region
2022-05-27 09:36:05
2022-05-27 02:36:05 UTC
6.3 8.43°S 127.15°E 57 Timor Region
2022-05-27 09:20:17
2022-05-27 02:20:17 UTC
4.5 13.04°N 93.63°E 107 Andaman Islands, India Region
2022-05-27 08:16:03
2022-05-27 01:16:03 UTC
4.6 7.51°S 127.78°E 10 Banda Sea
2022-05-27 08:07:31
2022-05-27 01:07:31 UTC
5.5 14.21°S 75.62°W 39 Near Coast of Peru


เหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียงล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2022-05-27 09:20:10
2022-05-27 02:20:10 UTC
4.8 13.041°N 93.259°E 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 647 กม.
2022-05-26 22:58:21
2022-05-26 15:58:21 UTC
1.0 19.713°N 99.696°E 5 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2022-05-26 10:58:26
2022-05-26 03:58:26 UTC
2.9 19.756°N 99.683°E 1 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2022-05-26 04:33:40
2022-05-25 21:33:40 UTC
2.7 19.699°N 99.517°E 8 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2022-05-24 22:28:40
2022-05-24 15:28:40 UTC
1.2 19.782°N 99.723°E 4 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2022-05-24 16:26:26
2022-05-24 09:26:26 UTC
1.5 19.494°N 99.516°E 1 ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2022-05-23 20:50:08
2022-05-23 13:50:08 UTC
2.2 20.346°N 98.283°E 5 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 92 กม.
2022-05-23 07:01:11
2022-05-23 00:01:11 UTC
2.7 21.464°N 98.51°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 183 กม.
2022-05-22 19:09:40
2022-05-22 12:09:40 UTC
2.3 19.571°N 101.357°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 16 กม.
2022-05-22 03:43:57
2022-05-21 20:43:57 UTC
3.4 21.407°N 98.542°E 9 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 176 กม.
2022-05-21 10:14:07
2022-05-21 03:14:07 UTC
4.5 22.85°N 93.448°E 28 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 613 กม.
2022-05-20 22:51:31
2022-05-20 15:51:31 UTC
1.9 21.165°N 99.877°E 5 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 81 กม.
2022-05-20 09:51:09
2022-05-20 02:51:09 UTC
2.3 18.07°N 97.579°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 39 กม.
2022-05-19 18:02:30
2022-05-19 11:02:30 UTC
3.6 21.328°N 98.563°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 169 กม.
2022-05-18 22:36:44
2022-05-18 15:36:44 UTC
3.7 18.687°N 94.763°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 335 กม.
2022-05-18 21:47:46
2022-05-18 14:47:46 UTC
2.0 19.201°N 101.449°E 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 46 กม.
2022-05-18 17:29:31
2022-05-18 10:29:31 UTC
4.1 21.351°N 98.559°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 171 กม.
2022-05-18 06:50:02
2022-05-17 23:50:02 UTC
4.5 21.351°N 98.51°E 16 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 175 กม.
2022-05-18 05:49:50
2022-05-17 22:49:50 UTC
5.0 21.747°N 98.49°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 205 กม.
2022-05-16 23:14:57
2022-05-16 16:14:57 UTC
3.8 7.336°N 94.801°E 132 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 400 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด