หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2021-09-19 22:33:50
2021-09-19 15:33:50 UTC
4.7 3.55°N 82.54°W 10 South of Panama
2021-09-19 19:23:19
2021-09-19 12:23:19 UTC
4.8 3.15°S 78.2°W 56 Peru-Ecuador Border Region
2021-09-19 16:36:34
2021-09-19 09:36:34 UTC
4.6 28.62°N 96.36°E 48 Eastern Xizang-India Border Reg.
2021-09-19 16:08:57
2021-09-19 09:08:57 UTC
4.5 30.85°N 51.05°E 10 Northern and Central Iran
2021-09-19 15:18:34
2021-09-19 08:18:34 UTC
4.8 36.22°N 137.74°E 10 Eastern Honshu, Japan
2021-09-19 11:23:55
2021-09-19 04:23:55 UTC
4.7 13.38°S 167.52°E 10 Vanuatu Islands
2021-09-19 08:42:05
2021-09-19 01:42:05 UTC
4.7 37.78°S 178.59°E 60 Off E. Coast of N. Island, N.Z.
2021-09-19 07:46:20
2021-09-19 00:46:20 UTC
4.7 29.97°S 71.68°W 10 Near Coast of Central Chile
2021-09-19 07:19:06
2021-09-19 00:19:06 UTC
5.1 20.05°S 175.62°W 199 Tonga Islands
2021-09-19 06:38:50
2021-09-18 23:38:50 UTC
4.9 7.59°S 106.77°E 76 Java, Indonesia


เหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียงล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2021-09-20 01:17:41
2021-09-19 18:17:41 UTC
4.0 20.468°N 93.885°E 30 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 446 กม.
2021-09-20 00:30:50
2021-09-19 17:30:50 UTC
3.8 20.508°N 94.008°E 40 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 436 กม.
2021-09-19 16:55:01
2021-09-19 09:55:01 UTC
1.8 20.389°N 100.096°E 4 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 23 กม.
2021-09-19 11:57:25
2021-09-19 04:57:25 UTC
1.8 19.612°N 98.495°E 2 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2021-09-19 03:01:45
2021-09-18 20:01:45 UTC
1.4 19.855°N 98.315°E 10 ประเทศเมียนมา
2021-09-18 06:17:36
2021-09-17 23:17:36 UTC
2.2 20.14°N 97.719°E 6 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 98 กม.
2021-09-17 05:22:23
2021-09-16 22:22:23 UTC
3.3 23.653°N 99.551°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 359 กม.
2021-09-16 22:18:22
2021-09-16 15:18:22 UTC
2.5 18.013°N 97.701°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 25 กม.
2021-09-16 11:49:43
2021-09-16 04:49:43 UTC
4.3 23.498°N 94.698°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 575 กม.
2021-09-16 05:18:33
2021-09-15 22:18:33 UTC
3.5 8.367°N 97.996°E 9 ทะเลอันดามัน
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 58 กม.
2021-09-15 23:46:16
2021-09-15 16:46:16 UTC
2.1 19.539°N 101.337°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 14 กม.
2021-09-15 20:29:45
2021-09-15 13:29:45 UTC
4.3 23.445°N 93.48°E 10 พรมแดนประเทศเมียนมาร์ - อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 655 กม.
2021-09-15 06:20:16
2021-09-14 23:20:16 UTC
2.1 20.61°N 99.433°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 51 กม.
2021-09-15 05:29:11
2021-09-14 22:29:11 UTC
1.7 18.378°N 100.553°E 1 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
2021-09-15 03:13:56
2021-09-14 20:13:56 UTC
5.2 2.857°N 95.273°E 33 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 657 กม.
2021-09-15 01:47:11
2021-09-14 18:47:11 UTC
4.1 10.228°N 93.091°E 78 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 628 กม.
2021-09-14 18:24:18
2021-09-14 11:24:18 UTC
3.0 20.768°N 98.418°E 18 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 126 กม.
2021-09-14 07:33:46
2021-09-14 00:33:46 UTC
2.2 18.841°N 99.563°E 5 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
2021-09-14 05:41:29
2021-09-13 22:41:29 UTC
2.7 18.835°N 99.563°E 5 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
2021-09-14 05:16:41
2021-09-13 22:16:41 UTC
3.4 18.467°N 94.78°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 334 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด