หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2021-11-28 21:54:38
2021-11-28 14:54:38 UTC
4.7 35.01°N 141.75°E 10 Near East Coast of Honshu, Japan
2021-11-28 20:51:16
2021-11-28 13:51:16 UTC
4.7 6.82°S 125.45°E 539 Banda Sea
2021-11-28 17:52:13
2021-11-28 10:52:13 UTC
7.4 4.43°S 76.76°W 102 Northern Peru
2021-11-28 13:32:32
2021-11-28 06:32:32 UTC
4.9 11.86°S 77.33°W 62 Near Coast of Peru
2021-11-28 08:32:51
2021-11-28 01:32:51 UTC
4.7 26.85°N 96.25°E 23 Myanmar
2021-11-28 05:49:05
2021-11-27 22:49:05 UTC
4.6 85.52°N 13.2°E 10 North of Svalbard
2021-11-28 05:44:48
2021-11-27 22:44:48 UTC
4.8 27.84°S 70.95°W 46 Near Coast of Northern Chile
2021-11-28 03:36:41
2021-11-27 20:36:41 UTC
5.1 9.29°S 148.03°E 10 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2021-11-28 02:29:00
2021-11-27 19:29:00 UTC
4.8 38.88°S 73.14°W 10 Near Coast of Central Chile
2021-11-28 01:48:07
2021-11-27 18:48:07 UTC
5.3 7.02°S 155.83°E 46 Solomon Islands


เหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียงล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2021-11-29 08:17:34
2021-11-29 01:17:34 UTC
2.3 14.905°N 99.15°E 1 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
2021-11-29 07:10:38
2021-11-29 00:10:38 UTC
3.0 20.518°N 102.161°E 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 147 กม.
2021-11-29 00:21:20
2021-11-28 17:21:20 UTC
4.8 24.166°N 94.586°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 640 กม.
2021-11-28 22:11:18
2021-11-28 15:11:18 UTC
1.4 19.78°N 99.685°E 2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2021-11-28 20:33:18
2021-11-28 13:33:18 UTC
3.4 21.792°N 101.575°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 203 กม.
2021-11-28 02:45:43
2021-11-27 19:45:43 UTC
3.8 3.973°N 95.635°E 10 นอกชายฝั่งทางตะวันตกของตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 531 กม.
2021-11-27 04:55:28
2021-11-26 21:55:28 UTC
2.9 22.218°N 101.476°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 236 กม.
2021-11-27 04:39:07
2021-11-26 21:39:07 UTC
1.9 20.618°N 99.855°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 20 กม.
2021-11-27 02:26:39
2021-11-26 19:26:39 UTC
2.6 21.043°N 98.464°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 147 กม.
2021-11-26 10:38:23
2021-11-26 03:38:23 UTC
3.0 21.154°N 98.399°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 161 กม.
2021-11-26 06:45:42
2021-11-25 23:45:42 UTC
6.8 22.692°N 93.344°E 73 พรมแดนประเทศเมียนมา - อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 611 กม.
2021-11-26 05:26:04
2021-11-25 22:26:04 UTC
2.3 20.358°N 97.982°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 97 กม.
2021-11-24 10:15:09
2021-11-24 03:15:09 UTC
4.6 7.015°N 93.954°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 498 กม.
2021-11-23 09:28:17
2021-11-23 02:28:17 UTC
3.7 21.831°N 101.599°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 207 กม.
2021-11-23 07:17:37
2021-11-23 00:17:37 UTC
3.6 21.808°N 101.618°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 207 กม.
2021-11-22 05:52:01
2021-11-21 22:52:01 UTC
3.1 21.687°N 98.38°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 209 กม.
2021-11-22 04:00:24
2021-11-21 21:00:24 UTC
2.1 20.608°N 99.567°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 38 กม.
2021-11-21 09:28:55
2021-11-21 02:28:55 UTC
2.3 20.573°N 99.907°E 2 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 15 กม.
2021-11-21 04:22:00
2021-11-20 21:22:00 UTC
2.5 21.971°N 101.624°E 7 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 221 กม.
2021-11-20 18:12:17
2021-11-20 11:12:17 UTC
4.5 24.761°N 95.119°E 126 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 666 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด