หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563   
source : Geofonวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2020-08-14 06:53:04
2020-08-13 23:53:04 UTC
2.4 20.683 98.414 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 119 กม.
2020-08-14 04:48:54
2020-08-13 21:48:54 UTC
2.7 20.311 100.409 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 9 กม.
2020-08-13 07:36:57
2020-08-13 00:36:57 UTC
1.7 19.000 99.130 2 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2020-08-12 04:44:12
2020-08-11 21:44:12 UTC
3.8 20.692 94.836 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 362 กม.
2020-08-11 23:58:43
2020-08-11 16:58:43 UTC
1.6 18.654 99.950 5 อ.งาว จ.ลำปาง
2020-08-11 21:48:51
2020-08-11 14:48:51 UTC
4.2 7.715 94.035 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 480 กม.
2020-08-11 09:19:33
2020-08-11 02:19:33 UTC
2.4 18.952 101.435 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 70 กม.
2020-08-07 23:33:49
2020-08-07 16:33:49 UTC
3.0 19.565 101.335 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 14 กม.
2020-08-07 03:49:50
2020-08-06 20:49:50 UTC
2.9 20.685 100.100 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 35 กม.
2020-08-07 01:11:25
2020-08-06 18:11:25 UTC
1.6 19.478 99.339 2 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2020-08-06 17:13:08
2020-08-06 10:13:08 UTC
4.5 4.465 96.261 20 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 448 กม.
2020-08-06 13:22:35
2020-08-06 06:22:35 UTC
2.7 19.816 99.697 5 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2020-08-06 07:31:39
2020-08-06 00:31:39 UTC
2.5 20.171 97.801 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 86 กม.
2020-08-05 15:32:00
2020-08-05 08:32:00 UTC
1.5 18.679 99.166 1 อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
2020-08-05 01:23:22
2020-08-04 18:23:22 UTC
1.8 20.209 100.167 4 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
2020-08-04 05:30:31
2020-08-03 22:30:31 UTC
2.0 20.621 99.933 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 21 กม.
2020-08-04 03:05:48
2020-08-03 20:05:48 UTC
2.0 20.183 98.708 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 60 กม.
2020-08-03 09:50:10
2020-08-03 02:50:10 UTC
2.9 20.224 100.467 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประมาณ 13 กม.
2020-08-03 09:26:45
2020-08-03 02:26:45 UTC
2.3 20.468 98.307 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 105 กม.
2020-08-03 09:07:54
2020-08-03 02:07:54 UTC
3.8 22.259 100.063 10 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 203 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด