หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2021-06-22 13:26:45
2021-06-22 06:26:45 UTC
4.8 13.18°N 90.19°W 80 Near Coast of Guatemala
2021-06-22 09:25:17
2021-06-22 02:25:17 UTC
5.0 15.27°N 92.45°W 101 Mexico-Guatemala Border Region
2021-06-22 05:14:15
2021-06-21 22:14:15 UTC
5.5 36.3°N 27.14°E 18 Dodecanese Islands, Greece
2021-06-22 03:55:25
2021-06-21 20:55:25 UTC
4.8 28.27°N 127.42°E 224 Northwest of Ryukyu Islands
2021-06-21 22:17:32
2021-06-21 15:17:32 UTC
4.6 0.69°N 126.77°E 58 Northern Molucca Sea
2021-06-21 22:15:11
2021-06-21 15:15:11 UTC
5.2 33.37°S 109.61°W 10 Southern East Pacific Rise
2021-06-21 18:14:12
2021-06-21 11:14:12 UTC
5.9 30.25°S 177.73°W 22 Kermadec Islands, New Zealand
2021-06-21 12:20:00
2021-06-21 05:20:00 UTC
4.9 53.2°S 47.06°W 10 South Atlantic Ocean
2021-06-21 12:16:59
2021-06-21 05:16:59 UTC
4.7 45.65°S 167.69°E 25 South Island, New Zealand
2021-06-21 08:56:00
2021-06-21 01:56:00 UTC
4.6 8.36°S 107.98°E 81 Java, Indonesia


เหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียงล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2021-06-22 13:02:38
2021-06-22 06:02:38 UTC
2.8 20.993°N 98.002°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 166 กม.
2021-06-22 11:43:42
2021-06-22 04:43:42 UTC
2.3 17.651°N 100.963°E 1 อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
2021-06-22 07:36:42
2021-06-22 00:36:42 UTC
3.7 22.774°N 100.236°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 262 กม.
2021-06-21 03:38:00
2021-06-20 20:38:00 UTC
1.7 20.334°N 99.49°E 3 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 43 กม.
2021-06-20 22:40:12
2021-06-20 15:40:12 UTC
2.7 20.893°N 101.054°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 93 กม.
2021-06-20 13:10:09
2021-06-20 06:10:09 UTC
2.2 17.14°N 98.198°E 5 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สอด จ.ตาก 62 กม.
2021-06-20 10:30:57
2021-06-20 03:30:57 UTC
4.6 23.068°N 100.279°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 295 กม.
2021-06-19 18:46:29
2021-06-19 11:46:29 UTC
3.0 20.869°N 100.825°E 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 74 กม.
2021-06-19 05:53:43
2021-06-18 22:53:43 UTC
4.0 10.245°N 94.375°E 113 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 497 กม.
2021-06-19 03:00:55
2021-06-18 20:00:55 UTC
2.7 19.613°N 101.693°E 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 51 กม.
2021-06-18 23:53:19
2021-06-18 16:53:19 UTC
2.1 21.853°N 99.573°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 161 กม.
2021-06-18 18:42:53
2021-06-18 11:42:53 UTC
4.4 13.159°N 92.895°E 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 684 กม.
2021-06-18 17:18:10
2021-06-18 10:18:10 UTC
4.5 2.839°N 95.914°E 34 นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 625 กม.
2021-06-18 16:37:04
2021-06-18 09:37:04 UTC
2.1 19.351°N 101.312°E 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 24 กม.
2021-06-18 06:32:48
2021-06-17 23:32:48 UTC
1.9 19.254°N 99.611°E 3 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2021-06-18 06:30:46
2021-06-17 23:30:46 UTC
3.5 19.253°N 99.622°E 1 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2021-06-18 02:55:50
2021-06-17 19:55:50 UTC
2.2 20.857°N 100.979°E 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 85 กม.
2021-06-18 01:38:58
2021-06-17 18:38:58 UTC
1.8 20.46°N 99.137°E 5 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 61 กม.
2021-06-17 09:05:43
2021-06-17 02:05:43 UTC
3.9 20.596°N 93.964°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 443 กม.
2021-06-17 06:11:27
2021-06-16 23:11:27 UTC
1.4 19.144°N 98.916°E 2 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด