หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563   แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์


เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง - Local Earthquake

  [ คลิกที่เหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด ]
  Phase (Phase Count) คือ จำนวนสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ใช้ในการคำนวณหาศูนย์กลาง
  สัญลักษณ์ คือเหตุการณ์ที่มีผู้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน
แผ่นดินไหวในกรอบ latitude 2N-25N, longitude 92E-110E
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
km.
Phase บริเวณศูนย์กลาง
2020-12-05 15:30:48

2020-12-05 08:30:48 UTC

3.1 18.39°N 98.29°E 1 20 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
Amphoe MaeChaem, ChiangMai
2020-12-05 03:09:43

2020-12-04 20:09:43 UTC

4.8 5.273°N 94.539°E 10 11 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
Northern Sumatra, Indonesia
2020-12-04 02:48:40

2020-12-03 19:48:40 UTC

5.2 3.219°N 98.268°E 137 58 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
Northern Sumatra, Indonesia
2020-12-04 00:09:09

2020-12-03 17:09:09 UTC

2.2 21.213°N 99.7°E 1 14 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2020-12-03 10:50:57

2020-12-03 03:50:57 UTC

4.7 4.59°N 97.57°E 10 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
Northern Sumatra, Indonesia
2020-12-01 20:39:32

2020-12-01 13:39:32 UTC

4.5 25.049°N 99.272°E 10 31 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
Yunnan, China
2020-12-01 00:14:09

2020-11-30 17:14:09 UTC

4.7 2.966°N 95.938°E 10 13 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
Northern Sumatra, Indonesia
2020-11-29 06:47:32

2020-11-28 23:47:32 UTC

4.3 5.403°N 94.663°E 10 8 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
Northern Sumatra, Indonesia
2020-11-28 21:50:17

2020-11-28 14:50:17 UTC

3.6 22.328°N 100.999°E 10 15 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
Yunnan, China
2020-11-27 16:47:07

2020-11-27 09:47:07 UTC

4.5 2.87°N 96.254°E 10 14 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
Northern Sumatra, Indonesia
2020-11-25 01:33:28

2020-11-24 18:33:28 UTC

3.3 23.252°N 98.392°E 3 12 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2020-11-25 01:17:51

2020-11-24 18:17:51 UTC

1.8 20.343°N 97.891°E 10 11 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2020-11-24 05:07:03

2020-11-23 22:07:03 UTC

1.5 19.666°N 99.707°E 2 11 อ.พาน จ.เชียงราย
Amphoe Phan, ChiangRai
2020-11-24 03:00:40

2020-11-23 20:00:40 UTC

2.1 18.368°N 99.68°E 1 35 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
Amphoe MaeMo, Lampang
2020-11-23 15:09:09

2020-11-23 08:09:09 UTC

2.4 19.83°N 100.714°E 3 10 ประเทศลาว
Laos
2020-11-23 01:28:23

2020-11-22 18:28:23 UTC

4.1 22.325°N 94.334°E 10 18 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2020-11-21 21:25:55

2020-11-21 14:25:55 UTC

2.2 19.19°N 101.453°E 1 10 ประเทศลาว
Laos
2020-11-21 21:08:43

2020-11-21 14:08:43 UTC

3.8 24.617°N 98.368°E 10 20 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
Yunnan, China
2020-11-21 21:04:43

2020-11-21 14:04:43 UTC

4.8 24.86°N 98.39°E 10 20 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
Yunnan, China
2020-11-21 20:42:59

2020-11-21 13:42:59 UTC

2.4 19.26°N 101.425°E 1 14 ประเทศลาว
Laos
เหตุการณ์ที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 6772