หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
  

คณะนักเรียนจ่าอากาศเหล่าทหารอุตุ จำนวน 30 คน พร้อมครูอาจาย์ จำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

                คณะนักเรียนจ่าอากาศเหล่าทหารอุตุ จำนวน 30 คน พร้อมครูอาจาย์ จำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
18 สิงหาคม 2558