หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวผ่าน Social Media

Facebook - EarthquakeTMD
https://facebook.com/EarthquakeTMD


รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก
และแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
Twitter - EarthquakeTMD
https://twitter.com/EarthquakeTMD


รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก
และแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
Telegram - EarthquakeTMD Channel
https://t.me/EarthquakeTMD


รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง


รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวผ่าน Mobile Application

Android - Google Play Store - EarthquakeTMDiOS - Apple App Store - EarthquakeTMD