หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2021-01-27 00:14:15
2021-01-26 17:14:15 UTC
1.4 19.612°N 98.974°E 2 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2021-01-26 20:50:16
2021-01-26 13:50:16 UTC
1.6 19.773°N 99.716°E 2 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2021-01-26 07:26:16
2021-01-26 00:26:16 UTC
1.9 20.207°N 98.976°E 4 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 40 กม.
2021-01-25 03:18:37
2021-01-24 20:18:37 UTC
3.8 12.371°N 93.369°E 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 655 กม.
2021-01-23 04:14:42
2021-01-22 21:14:42 UTC
4.3 24.307°N 94.979°E 114 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 630 กม.
2021-01-21 20:35:04
2021-01-21 13:35:04 UTC
2.9 19.526°N 95.847°E 5 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 224 กม.
2021-01-21 07:40:47
2021-01-21 00:40:47 UTC
1.6 17.889°N 97.951°E 1 อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 8 กม.
2021-01-20 01:00:34
2021-01-19 18:00:34 UTC
3.3 3.119°N 99.051°E 113 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 409 กม.
2021-01-18 18:43:53
2021-01-18 11:43:53 UTC
4.8 7.084°N 94.438°E 104 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 444 กม.
2021-01-18 15:10:49
2021-01-18 08:10:49 UTC
1.9 20.242°N 99.672°E 1 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
2021-01-18 02:37:30
2021-01-17 19:37:30 UTC
2.2 19.474°N 101.349°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 17 กม.
2021-01-17 20:42:45
2021-01-17 13:42:45 UTC
4.7 25.066°N 97.015°E 5 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 593 กม.
2021-01-17 11:45:21
2021-01-17 04:45:21 UTC
4.2 21.664°N 99.53°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 141 กม.
2021-01-17 03:48:14
2021-01-16 20:48:14 UTC
4.3 23.438°N 93.934°E 3 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 622 กม.
2021-01-17 02:42:02
2021-01-16 19:42:02 UTC
1.3 19.681°N 99.7°E 2 อ.พาน จ.เชียงราย
2021-01-15 19:25:07
2021-01-15 12:25:07 UTC
1.9 19.851°N 98.121°E 2 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 39 กม.
2021-01-15 18:28:26
2021-01-15 11:28:26 UTC
4.6 2.059°N 96.364°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 657 กม.
2021-01-14 06:25:56
2021-01-13 23:25:56 UTC
1.8 18.111°N 99.318°E 1 อ.เกาะคา จ.ลำปาง
2021-01-14 00:51:46
2021-01-13 17:51:46 UTC
2.3 19.415°N 98.405°E 2 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2021-01-13 04:17:26
2021-01-12 21:17:26 UTC
3.9 22.624°N 102.628°E 10 ประเทศเวียดนาม
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 344 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

เอกสารวิชาการ : Analysis of TMD seismic network during January - June 2020

เอกสารวิชาการ : ความรู้พื้นฐานด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ

เอกสารวิชาการ : การวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather