หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2023-02-04 14:34:41
2023-02-04 07:34:41 UTC
5.0 22.781°N 95.985°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-02-04 04:34:58
2023-02-03 21:34:58 UTC
2.8 21.168°N 99.918°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-02-02 08:04:48
2023-02-02 01:04:48 UTC
4.2 19.733°N 94.069°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-02-01 23:57:31
2023-02-01 16:57:31 UTC
1.6 19.934°N 99.266°E 3 ต. สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
Tambon San Ton Mue, Amphoe MaeAi, ChiangMai
2023-02-01 08:15:11
2023-02-01 01:15:11 UTC
3.2 22.106°N 101.677°E 2 ประเทศลาว
Laos
2023-02-01 05:26:40
2023-01-31 22:26:40 UTC
2.1 21.097°N 99.942°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-02-01 04:11:11
2023-01-31 21:11:11 UTC
2.0 21.083°N 99.934°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-01-31 20:59:53
2023-01-31 13:59:53 UTC
2.3 19.908°N 97.918°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-01-31 20:57:36
2023-01-31 13:57:36 UTC
2.1 19.857°N 98.006°E 5 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-01-31 18:25:41
2023-01-31 11:25:41 UTC
1.9 21.11°N 99.877°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-01-31 11:49:03
2023-01-31 04:49:03 UTC
4.8 24.748°N 94.441°E 10 ประเทศอินเดีย
India
2023-01-31 11:16:46
2023-01-31 04:16:46 UTC
3.3 22.588°N 101.363°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
Yunnan, China
2023-01-31 01:45:36
2023-01-30 18:45:36 UTC
5.1 12.176°N 93.56°E 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
Andaman Islands, India Region
2023-01-30 10:27:16
2023-01-30 03:27:16 UTC
4.1 18.651°N 95.19°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-01-30 00:22:56
2023-01-29 17:22:56 UTC
2.5 21.23°N 99.758°E 6 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-01-29 10:04:54
2023-01-29 03:04:54 UTC
2.9 20.99°N 99.937°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-01-29 05:23:38
2023-01-28 22:23:38 UTC
3.0 22.365°N 95.923°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-01-28 23:43:08
2023-01-28 16:43:08 UTC
1.7 8.608°N 98.514°E 2 ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
Tambon Song Phraek, Amphoe MueangPhang-nga, Phangnga
2023-01-28 10:52:03
2023-01-28 03:52:03 UTC
2.7 19.72°N 98.395°E 5 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2023-01-28 02:22:27
2023-01-27 19:22:27 UTC
2.3 20.009°N 97.875°E 3 ประเทศเมียนมา
Myanmar

>> แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

เอกสารวิชาการ : การวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง เดือน มกราคม - มิถุนายน 2565

เอกสารวิชาการ : การวิเคราะห์ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา เดือน มกราคม - มิถุนายน 2565

แผนที่โอกาสเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสำหรับบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย

บทความ : การพัฒนาระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติผ่านแอพลิเคชันไลน์

ขนาดของแผ่นดินไหวจากรูปคลื่นที่บันทึกได้มาตราโมเมนต์ อีกทางเลือกหนึ่งในการรายงานขนาดของแผ่นดินไหวจากรูปคลื่นที่บันทึกได้ของกรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง

แผนที่โอกาสเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย

เอกสารวิชาการ : โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหว

บทความ : แผ่นดินไหวเกาะบริสตอล วันที่ 11 ธันวาคม 2561

เอกสารวิชาการ : การพัฒนาโปรแกรมจำลองการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแบบเวลาจริง : เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

เอกสารวิชาการ : ความรู้พื้นฐานด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว


Earthquake TMD APP

Earthquake TMD APP
Earthquake TMD APP
Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather