หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์
เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2021-09-20 02:24:06
2021-09-19 19:24:06 UTC
4.9 24.915°N 94.933°E 10 พรมแดนประเทศเมียนมา - ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 690 กม.
2021-09-20 01:17:41
2021-09-19 18:17:41 UTC
4.0 20.468°N 93.885°E 30 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 446 กม.
2021-09-20 00:30:50
2021-09-19 17:30:50 UTC
3.8 20.508°N 94.008°E 40 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 436 กม.
2021-09-19 16:55:01
2021-09-19 09:55:01 UTC
1.8 20.389°N 100.096°E 4 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 23 กม.
2021-09-19 11:57:25
2021-09-19 04:57:25 UTC
1.8 19.612°N 98.495°E 2 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2021-09-19 03:01:45
2021-09-18 20:01:45 UTC
1.4 19.855°N 98.315°E 10 ประเทศเมียนมา
2021-09-18 06:17:36
2021-09-17 23:17:36 UTC
2.2 20.14°N 97.719°E 6 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 98 กม.
2021-09-17 05:22:23
2021-09-16 22:22:23 UTC
3.3 23.653°N 99.551°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 359 กม.
2021-09-16 22:18:22
2021-09-16 15:18:22 UTC
2.5 18.013°N 97.701°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 25 กม.
2021-09-16 11:49:43
2021-09-16 04:49:43 UTC
4.3 23.498°N 94.698°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 575 กม.
2021-09-16 05:18:33
2021-09-15 22:18:33 UTC
3.5 8.367°N 97.996°E 9 ทะเลอันดามัน
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 58 กม.
2021-09-15 23:46:16
2021-09-15 16:46:16 UTC
2.1 19.539°N 101.337°E 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 14 กม.
2021-09-15 20:29:45
2021-09-15 13:29:45 UTC
4.3 23.445°N 93.48°E 10 พรมแดนประเทศเมียนมาร์ - อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 655 กม.
2021-09-15 06:20:16
2021-09-14 23:20:16 UTC
2.1 20.61°N 99.433°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 51 กม.
2021-09-15 05:29:11
2021-09-14 22:29:11 UTC
1.7 18.378°N 100.553°E 1 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
2021-09-15 03:13:56
2021-09-14 20:13:56 UTC
5.2 2.857°N 95.273°E 33 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 657 กม.
2021-09-15 01:47:11
2021-09-14 18:47:11 UTC
4.1 10.228°N 93.091°E 78 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 628 กม.
2021-09-14 18:24:18
2021-09-14 11:24:18 UTC
3.0 20.768°N 98.418°E 18 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 126 กม.
2021-09-14 07:33:46
2021-09-14 00:33:46 UTC
2.2 18.841°N 99.563°E 5 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
2021-09-14 05:41:29
2021-09-13 22:41:29 UTC
2.7 18.835°N 99.563°E 5 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

เอกสารวิชาการ : การพัฒนาโปรแกรมจำลองการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแบบเวลาจริง : เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

เอกสารวิชาการ : Analysis of TMD seismic network during January - June 2020

เอกสารวิชาการ : ความรู้พื้นฐานด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ

เอกสารวิชาการ : การวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather