หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
  

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ออกพื้นที่จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิให้กับเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

                สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ออกพื้นที่จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิให้กับเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านริมใต้ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
19 มกราคม 2560