หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ CTBTO Workshop on Capacity Building for SEAPFE States

ณ กรุง แคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2553
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
17 - 21 พฤษภาคม 2553