หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวตาม (Aftershock) จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 4.9

                      จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 4.9 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.05 น. ประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเป็นบริเวณกว้าง ในพื้นที่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา เหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว เกิดแผ่นดินไหวตามจำนวนหลายเหตุการณ์ กรมอุตุนิยมวิทยาโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่ทำข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแผ่นดินไหว ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางการสรุป และวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณ อ.วังเหนือ และได้มอบหมายให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหวเพิ่มเติมบริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อย่างน้อย 3 สถานี การดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดและส่งข้อมูลแผ่นดินไหว โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้มีการประสานคนในพื้นที่ อาทิ  ปภ.อ.วังเหนือ เจ้าหน้าที่ และผู้ใหญ่บ้าน อบต. ต่างๆ เพื่อสำรวจตรวจสอบพื้นที่ ดูความเหมาะสม ความปลอดภัยของเครื่องมือ และความสะดวกในการดำเนินการ โดยติดตั้งสถานีตรวจวัดทั้งหมด 3 สถานีเป็นที่เรียบร้อยดังนี้
      1. สถานี อบต.ทุ่งฮั๊ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
      2. สถานี อบต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
      3. สถานี ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกันทา ต.ทุ่งฮั๊ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
24 มีนาคม 2562