หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจวัดแผ่นดินไหว"

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจวัดแผ่นดินไหว ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
20 สิงหาคม 2562