หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้งาน Web admin เพื่องานแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ"

                เนื่องจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้มีการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลแผ่นดินไหวและสึนามิผ่านเว็ปไซต์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานมีความเข้าใจในการใช้ระบบ Web admin เพื่อบูรณาการข้อมูลแผ่นดินไหวและเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆในการออกซ่อมแซมบำรุงรักษาถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่อยู่ต่างจังหวัด กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จึงได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) ขึ้น ในหัวข้อ "การใช้งาน Web admin เพื่องานแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ" ในวันศุกร์ ที่ 23 สิงกาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
23 สิงหาคม 2562