หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  

กลุ่มคณะผู้สื่อข่าว มาเยี่ยมชมและฟังบรรยายที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย คุณบุรินทร์ เวชบรรเทิง(ผู้เชียวชาญด้านแผ่นดินไหว) ดร.สุกฤษฎิ์ เกิดแสง(ผอ.พผ.) คุณสัณฑวัฒน์ สุขรังษี(นอต.ชก) และเวรประจำการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
12 กันยายน 2562