หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัด โครงการประชุมสัมมนา "การวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวและระบบตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563"

วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ผู้เข้าร่วม 30 คน หน่วยงานที่เข้าร่วม - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - กรมทรัพยากรธรณี - ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) - กรมอุตุนิยมวิทยา
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 กันยายน 2563