หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. 
 
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รายวิชา GE322 (B01) Geography and natural Disaster จำนวน 10 คน เข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิโดยวิทยากรจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ประกอบด้วย นายวินัย ทองผาสุก ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว , นายสัณฑวัฒน์ สุขรังษี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และรับประสบการณ์จำลองความสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว โดย นายอ่าวไทย ปัญญา พนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายปริยะ ทันนิเทศ พนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
 
สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภัยพิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ในรายวิชาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
21 ตุลาคม 2563