หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน


เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 
 
คณะดูงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 30 คน นำโดยพลอากาศตรี โชคดี สมจิตร รองผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิโดยวิทยากรจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ประกอบด้วย นายวินัย ทองผาสุก ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว , ดร.สุกฤษฎิ์ เกิดแสง ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว , นายโอลัน น้าวไกรศร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และรับประสบการณ์จำลองความสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว โดย นายอ่าวไทย ปัญญา พนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายปริยะ ทันนิเทศ พนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
 
สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มงานจิตอาสาเห็นความสำคัญของภารกิจงานของกรมอุตุนิยมวิทยา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ อันจะนำมาซึ่งการบูรณาการ การบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประโยชน์สุขต่อประชาชนและสังคมต่อไป
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
3 พฤศจิกายน 2563