หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา


เมื่อวันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. 
 
คณะครูและนักเรียนหลักสูตรอุทกศาสตร์ขั้นมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 28 นาย จากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิโดยวิทยากรจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ประกอบด้วย นายวินัย ทองผาสุก ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว , นายโอลัน น้าวไกรศร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และรับประสบการณ์จำลองความสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว โดย นายอ่าวไทย ปัญญา พนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายปริยะ ทันนิเทศ พนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
 

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
3 ธันวาคม 2563