หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว


เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น. 
 
คณะนักเรียน 153 คนและครู 8 คน จากโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิโดยวิทยากรจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ประกอบด้วยนางสาวชุติมณฑน์ พร้อมสุข นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา และรับประสบการณ์จำลองความสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว โดย นายอ่าวไทย ปัญญา พนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายปริยะ ทันนิเทศ พนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
 
สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
4 ธันวาคม 2563