หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เข้ารับฟังบรรยาย และเยี่ยมชมห้องจำลองการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เข้ารับฟังบรรยายและเยี่ยมชมห้องจำลองการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว โดยวิทยากรจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ประกอบด้วย นายสุกฤษฎิ์ เกิดแสง ผอ.ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว นายอ่าวไทย ปัญญา พนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และ นายจิราธิป  ตุ่นภักดี พนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงาน
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
8 ธันวาคม 2563