หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  

นักศึกษาวิชาภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ รับฟังบรรยายสรุปการทำงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

เวลา 10.00น.นักศึกษาวิชาภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ รับฟังบรรยายสรุปการทำงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว บรรยายโดย คุณบุรินทร์ เวชบรรเทิง ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหว คุณชาติชาย คมนามูล นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และคุณธีรเดช แม้นพยัคฆ์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา 
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
22 มกราคม 2564