หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 128

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00-11.00 น.    คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 128 โดยวิทยาลัยการตำรวจพร้อมผู้บังคับบัญชา 177 คน เข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิโดยนายโอลัน น้าวไกรศร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ วิทยากรจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา    สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณื วิสัยทัศน์ให้กว้างไกล สามารถนำสิ่งต่างๆที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
1 เมษายน 2564