หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  

การประชุมหน่วยงานความร่วมมือการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว (MOU) 4 หน่วยงาน ด้วยระบบออนไลน์(โปรแกรม Zoom)

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดประชุมจัดการความรู้หน่วยงานความร่วมมือการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว (MOU) 4 หน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ประกอบไปด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประธาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์เตือนภัยภิบัติแห่งชาติซึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และ update ข้อมูลด้านสถานีตรวจแผ่นดินไหว ด้านความรู้เชิงวิชาการ ตามภารกิจหน้าที่ภายใต้ MOU ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและวิทยาจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้แก่ 1.นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านแผ่นดินไหว, 2.นายวินัย ทองผาสุข ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว, 3.นางสาวสุรางคนา จงสวัสดิ์, ผู้อำนวยการส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว, 4.นายปฏิญญา พรโสภิณ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ, 5.นายโสภณ ชัยลา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ซึ่งในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 หน่วยงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 40 คน 
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
26 สิงหาคม 2564