หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัด โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ "การประยุกต์ใช้ข้อมูลแผ่นดินไหวในด้านพิบัติภัย" ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Virtual Tour)

                กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัด โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ "การประยุกต์ใช้ข้อมูลแผ่นดินไหวในด้านพิบัติภัย" ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนักศึกษาจากภาควิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมประมาณ 80 คน รูปแบบกิจกรรมเป็นแบบ Virtual Tour เยี่ยมชม ห้องปฎิบัติการด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว สถานีติดตามการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก สาธิตการสำรวจแผ่นดินไหวในเชิงพื้นที่โดยใช้โดรน (Drone) การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนสำหรับประชาชน และสุดท้ายพาเยี่ยมชมห้องจำลองการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว         
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
30 กันยายน 2564