หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ สำนักปรมาณูเพื่อสันติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Seiscomp3

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Seiscomp3 ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่จาก กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ สำนักปรมาณูเพื่อสันติ โดยวิทยากรจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว นายปฏิญญา พรโสภิณ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ นายโสภณ ชัยลา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนายทนงศักดิ์ เต่าทอง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ (Internationnal Monitoring Station (IMS) Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลกลางระหว่างประเทศ (International Data Center (IDC) Product) และตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน ภายใต้ สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์(The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT)
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 เมษายน 2565