หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ สำนักปรมาณูเพื่อสันติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Seiscomp3

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Seiscomp3 ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่จาก กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ สำนักปรมาณูเพื่อสันติ โดยวิทยากรจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว นายปฏิญญา พรโสภิณ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ นายโสภณ ชัยลา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนายทนงศักดิ์ เต่าทอง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ (Internationnal Monitoring Station (IMS) Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลกลางระหว่างประเทศ (International Data Center (IDC) Product) และตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน ภายใต้ สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์(The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT)
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 เมษายน 2565