หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
  

กรมทรัพยากรธรณีร่วมหารือและศึกษาดูงานด้านแผ่นดินไหวกับกรมอุตุนิยมวิทยา โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้จัดประชุมการจัดการความรู้ (KM) "การเพิ่มสมรรถนะของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวภายใต้ความร่วมมือ MOU 4 หน่วยงาน"

                วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 -11.30 น.  กรมทรัพยากรธรณีร่วมหารือและศึกษาดูงานด้านแผ่นดินไหวกับกรมอุตุนิยมวิทยา โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้จัดประชุมการจัดการความรู้ (KM) "การเพิ่มสมรรถนะของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวภายใต้ความร่วมมือ MOU 4 หน่วยงาน" โดยมีนายประสาน สังวาลเดช ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว, นางสาวสุรางคนา จงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว, นายปฏิญญา พรโสภิณ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ, นายอ่าวไทย ปัญญา รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ และผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 19 คน ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหว โดยนายนิมิตร ศรคลัง ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี ได้นำเสนอสถานะเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมทรัพยากรธรณี พร้อมหารือแผนการดำเนินงานและการให้ความร่วมมือในการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว การดำเนินการร่วมติดตั้งสถานีวัดคลื่นแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเพิ่มสมรรถนะของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวภายใต้ความร่วมมือ MOU 4 หน่วยงาน รวมทั้งพาเยี่ยมชมห้องสอบเทียบและห้องจำลองการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
7 มิถุนายน 2565