หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ1 (NDC1) ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบไปด้วย นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายประสาน สังวาลเดช ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและเจ้าหน้าที่อีก 4 คน ได้เดินทางไปศึกษา ดูงาน การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ1 (NDC1) ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยได้รับการต้อนรับ การบรรยายให้แนวคิดจากนางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และได้รับการบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลแห่งชาติจากผู้เชี่ยวชาญฯจำนวน 3 ท่าน เพื่อนำมาจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งชาติด้าน waveform (NDC2) ในปี 2565 ที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้รับมอบหมายจาก Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 มิถุนายน 2565