หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากกรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น.    คณะผู้เข้าอบรมจากกรมเสมียนตรา  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิโดยนายโอลัน น้าวไกรศร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ วิทยากรจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา   
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 มิถุนายน 2565