หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM จากวิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

                เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น.    คณะผู้เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM จากวิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิโดยนายโอลัน น้าวไกรศร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ , นายสัณฑวัฒน์ สุขรังษี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนายชาติชาย คมนามูล นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ วิทยากรจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา   
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
1 กรกฎาคม 2565