หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-14.00 น.  นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณ 170 คน เข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิโดยนายโสภณ ชัยลา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการและนายธีรเดช แม้นพยัคฆ์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ วิทยากรจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงานจริงแก่นิสิตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
29 มิถุนายน 2565