หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิให้กับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น. วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประมาณ 80 คน เข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิโดยนายชาติชาย คมนามูล นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ วิทยากรจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา 
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
26 กรกฎาคม 2565