หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ร่วมมือดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวภายใต้ความร่วมมือด้านแผ่นดินไหว MOU 4 หน่วยงานที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

เมื่อวันพุธ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเพื่อเพิ่มสมรรถนะของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวภายใต้ความร่วมมือด้านแผ่นดินไหว MOU 4 หน่วยงานที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โดยนายปฏิญญา พรโสภิณ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ, นายโสภณ ชัยลา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ, นางวัลย์ลิกา เวชบรรเทิง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน, และนางสาวนฤมล ทีระฆัง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 กรกฎาคม 2566