หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565
  

กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) การปฏิบัติงานเข้าเวร ตรวจ เฝ้าระวัง และวิเคราะห์แผ่นดินไหว

*** 09.30 - 10.00 น.   การวิเคราะห์ตำแหน่งของเหตุการณ์แผ่นดินไหว (earthquake swarm) ประเทศเมียนมา เดือน เมษายน - กรกฎาคม 2565 *** 10.00 - 10.30 น.   การวิเคราะห์ขนาดของเหตุการณ์แผ่นดินไหว (earthquake swarm) บริเวณหมู่เกาะอันดามัน เดือน เมษายน - กรกฎาคม 2565 *** 10.30 - 11.00 น.   การวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เดือน เมษายน - กรกฎาคม 2565 *** 11.00 - 11.30 น.   พูดคุย แลกเปลี่ยน สรุปกิจกรรม
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
5 สิงหาคม 2565