หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565
  

ดูงานแผ่นดินไหว จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- รับฟังบรรยายความรู้ด้านแผ่นดินไหว - เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแผ่นดินไหว - ชมเครื่องมือและสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว - สาธิตห้องจำลองการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
4 ตุลาคม 2565