หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
  

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รุ่นที่ 9

                เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. กรมป้องและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำคณะข้าราชการบรรจุใหม่เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเป็นรุ่นที่ 9 ได้รับฟังการบรรยายโดย คุณโสภณ ชัยลา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนายธีรเดช แม้นพยัคฆ์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
2 ธันวาคม 2565