หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567
  

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รุ่นที่ 10

                เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. กรมป้องและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำคณะข้าราชการบรรจุใหม่เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเป็นรุ่นที่ 10 ได้รับฟังการบรรยายโดย คุณสนธยา รัตนบุรี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ คุณธีรเดช แม้นพยัคฆ์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และคุณวนัชพร รุ่งแจ้ง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
7 ธันวาคม 2565