หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
  

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Office of the Education Council) เข้ารับฟังบรรยาย และเยี่ยมชมห้องจำลองการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Office of the Education Council) ได้นำคณะจำนวน 50 คน เข้ารับฟังบรรยายและเยี่ยมชมห้องจำลองการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว โดยวิทยากรจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ประกอบด้วย นายปฏิญญา พรโสภิณ ผอ.ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว และ นายโสภณ ชัยลา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ธันวาคม 2565