หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
  

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

                เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.20 น. กรมป้องและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำคณะข้าราชการบรรจุใหม่เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้รับฟังการบรรยายโดย คุณโสภณ ชัยลา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
7 กุมภาพันธ์ 2566