หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
  

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

                เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. กรมป้องและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำคณะข้าราชการบรรจุใหม่เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้รับฟังการบรรยายโดย คุณธีรเดช แม้นพยัคฆ์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
9 กุมภาพันธ์ 2566