หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566
  

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. กรมป้องและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำคณะข้าราชการบรรจุใหม่เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้รับฟังการบรรยายโดย คุณธีรเดช แม้นพยัคฆ์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นางสาวนัทริณีย์ บุญชู เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และนางสาววนัชพร รุ่งแจ้ง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
13 กุมภาพันธ์ 2566