หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีอาจารย์ และนิสิต จำนวน ๓๕ คน เข้าศึกษาดูงานกองเฝ้าระวัง กรมอุตุนิยมวิทยา

                อาจารย์ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น. โดยได้รับฟังการบรรยายจาก คุณธีรเดช แม้นพยัคฆ์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
16 กุมภาพันธ์ 2566