หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีอาจารย์ และนิสิต เข้าศึกษาดูงานกองเฝ้าระวัง กรมอุตุนิยมวิทยา

อาจารย์ และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00-12.00 น. โดยได้รับฟังการบรรยายจาก คุณสัณฑวัฒน์ สุขรังษี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และคุณธีรเดช แม้นพยัคฆ์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
17 กุมภาพันธ์ 2566