หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
  

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าศึกษาดูงานกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าศึกษาดูงานกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อ วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น. โดยได้รับฟังการบรรยายจาก คุณปฏิญญา พรโสภิณ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
1 มีนาคม 2566